Monica van der Pals

Mindfulness
Stress & Smärta

Välkommen
4 min
Kort andrum
8 min
MINDFULNESS I RÖRELSE
Rygg/Bäcken
15 min
Nacke/Axlar
16 min
Käkar/Tunga
16 min
Balans/Himlen
14 min
Mindful walking
13 min
MINDFULNESS I STILLHET
Kroppsscanning
17 min
Andningsankaret
13 min
Kropp och smärta
18 min
Tankar | Känslor
20 min
Tyst med stödord
22 min
Ta in det goda
9 min
Välkommen
Välkommen