Monica van der Pals

Mindfulness
Stress & Smärta

Välkommen
4 min
Kort andrum
13 min
MINDFULNESS I RÖRELSE
Rygg/Bäcken
17 min
Nacke/Axlar
20 min
Käkar/Tunga
20 min
Balans/Himlen
20 min
Mindful walking
20 min
MINDFULNESS I STILLHET
Kroppsscanning
17 min
Andningsankaret
16 min
Kropp och smärta
24 min
Tankar | Känslor
32 min
Tyst med stödord
22 min
Ta in det goda
11 min
Välkommen
Välkommen